Skip to main content

Zagospodarowanie turystyczne obszaru wokół zbiornika wodnego w m. Motarzyno
w Gminie Dębnica Kaszubska
” – umowa o dofinansowanie podpisana

 

Dnia 6 lutego 2023 r. Zarząd Stowarzyszenia „Królestwo Natury” podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn.: „Zagospodarowanie turystyczne obszaru wokół zbiornika wodnego w m. Motarzyno w Gminie Dębnica Kaszubska” w ramach działania 4.2 „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

Celem operacji jest zrównoważony rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej powiązanej z rybactwem i wodą oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej terenów zależnych od rybactwa poprzez zagospodarowanie turystyczne obszaru nad zbiornikiem wodnym w miejscowości Motarzyno, Gmina Dębnica Kaszubska.

Przedmiotem projektu jest zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne obszaru wokół zbiornika wodnego w miejscowości Motarzyno. Projekt przewiduje budową ścieżki edukacyjnej, montaż elementów małej architektury: czterech ławek parkowych, czterech pojemników na odpady, czterech tablic edukacyjnych na fundamentach – jako elementu ścieżki edukacyjnej, kolejki linowej, huśtawki wahadłowej oraz zestawu Małpi gaj. Na zakończenie realizacji projektu zorganizowana zostanie impreza promocyjno – integracyjna, impreza skierowana będzie do mieszkańców terenu RLGD Pojezierze Bytowskie. Celem imprezy będzie promocja projektu, terenu i potencjału Lokalnej Grupy Rybackiej, sektora rybnego, spożycia ryby (w tym ryb hodowanych lub wyławianych na obszarze RLGD PB) oraz wspólna integracja rodzin.

Całkowita wartość projektu to 166 908,63 zł. Otrzymane dofinansowanie 124 997 zł, wkład własny: 41 911,63 zł.

Skip to content