Skip to main content

Zajęcia dodatkowe w placówkach przedszkolnych z terenu Gminy Dębnica Kaszubska, rozpoczęte.

 

Na przełomie marca i kwietnia 2017r. rozpoczęły się zajęcia dodatkowe w placówkach przedszkolnych na terenie Gminy Dębnica Kaszubska w ramach Projektu „Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w ramach MOF Słupska”. Rozpoczęte zajęcia prowadzone są przez nauczycieli wewnętrznych w ramach godzin ponadwymiarowych. Są to zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe dzieci, w tym np.: Kreatywny Maluch i Mały Odkrywca.

W ramach projektu prowadzona są również zajęcia rytmiczno- taneczne i zajęcia z gimnastyki korekcyjnej. W ramach projektu będą również prowadzone zajęcia dotyczące wyrównania stwierdzonych deficytów u dzieci np.: logopedia indywidualna i terapia pedagogiczna z elementami integracji sensorycznej. Część zajęć prowadzona będzie również przez nauczycieli zewnętrznych i zajęcia te rozpoczną się niezwłocznie po wyłonieniu trenerów w drodze przygotowywanych postępowań przetargowych.

Ponadto w Oddziale Przedszkolnym w Budowie i Oddziale Przedszkolnym w Borzęcinie prowadzone są zajęcia opiekuńcze, które pozwoliły na wydłużenie czasu pracy obu placówek.

W chwili obecnej prowadzone są również prace nad przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia postępowań z zakresu zamówień publicznych na zakup i dostawę narzędzi TIK, sprzętu i pomocy dydaktycznych.

Skip to content