Skip to main content

Zakup autobusu przeznaczonego do przewozu osób z niepełnosprawnościami z gminy Dębnica Kaszubska

Gmina Dębnica Kaszubska dnia 09.10.2023 r. podpisała umowę o dofinansowanie projektu pn. „Zakup autobusu przeznaczonego do przewozu osób z niepełnosprawnościami z gminy Dębnica Kaszubska” w ramach realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

W ramach realizacji projektu planuje się zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych posiadającego 22 miejsca siedzące + fotel pilota oraz po demontażu 5 siedzeń możliwość przewozu 1 osoby na wózku inwalidzkim.

Okres realizacji projektu od października 2023 r. do sierpnia 2024 r.

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 441 570,00 zł, dofinansowanie ze środków PFRON wynosi 329 999,00 zł.

Skip to content