Skip to main content

Zapewnienie dostępności Urzędu Gminy Dębnica Kaszubska

 

Gmina Dębnica Kaszubska, z projektu pt. „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, otrzymała grant w wysokości 97 079,68 PLN.

Celem projektu jest poprawa dostępności Urzędu Gminy.

W ramach realizacji grantu zaplanowano wymianę drzwi wejściowych do Urzędu Gminy, zakup przenośnych rampa do wózków inwalidzkich, mostków progowych, taśm kontrastowych i antypoślizgowych, pętlę indukcyjną stacjonarną i pętle przenośne, lupy, tablicę informacyjną, tabliczki z informacją o możliwości wejścia z psem asystującym oraz translator mowy.

Skip to content