Skip to main content

ZDALNA SZKOŁA +

Zakup laptopów na potrzeby szkół z Gminy Dębnica Kaszubska w ramach programu Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

Wniosek “Zdalna szkoła+” przeszedł pozytywnie ocenę i uzyskał dofinansowanie w wysokości 105 000,00 zł bezzwrotnej dotacji przeznaczonej na zakup 35 laptopów dla placówek oświatowych. Dzięki dotacji do szkół trafi nowoczesny sprzęt do zdalnego nauczania, który w pierwszej kolejności zostanie przekazany uczniom z rodzin wielodzietnych, którzy takiego sprzętu nie posiadają.

Zakup sprzętu sfinansowany w ramach projektu pn. „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, Działanie 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

Skip to content