Skip to main content

Zakup laptopów na potrzeby szkół z Gminy Dębnica Kaszubska w ramach programu Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

Wniosek “Zdalna szkoła” przeszedł pozytywnie ocenę i uzyskał dofinansowanie w wysokości 60 000,00 zł bezzwrotnej dotacji przeznaczonej na zakup 20 laptopów dla placówek oświatowych. Dzięki dotacji do szkół trafi nowoczesny sprzęt do zdalnego nauczania, który zostanie przekazany najbardziej potrzebującym uczniom, którzy takiego sprzętu nie posiadają.

Zakup sprzętu sfinansowany w ramach projektu pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, Działanie 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

Skip to content