All Posts By

admin

Obwieszczenie Wójta Gminy Dębnica Kaszubska o wynikach konkursu na realizację zadania publicznego na prowadzenie świetlicy wiejskiej w Gałęzowie w okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia 2021 r.

By Aktualności
Konkurs dotyczy zadania publicznego w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania poprzez promocję aktywnego spędzania czasu wśród dzieci i młodzieży, wspieranie aktywności oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży poprzez alternatywne...
Czytaj Więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Dębnica Kaszubska o wynikach II etapu konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w II półroczu 2021 roku.

By Aktualności, Sołectwa
Wójt Gminy Dębnica Kaszubska uwzględniając wyniki prac komisji konkursowej podjął decyzję o wyborze oferentów i wysokości przyznanej dotacj w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i...
Czytaj Więcej
Skip to content