Skip to main content

Budowa Aktywnej Strefy Mieszkańca na Osiedlu Północ w Dębnicy Kaszubskiej”

Projekt realizowany przez Klub Sportowy „Dębnickie Orły”

Dnia 10 czerwca 2020 r. podpisana została umowa o dofinansowanie projektu pn.: „Budowa Aktywnej Strefy Mieszkańca na Osiedlu Północ w Dębnicy Kaszubskiej” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, Poddziałanie „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, w ramach projektu grantowego „Inicjatywy społeczne realizowane przez lokalną społeczność na obszarze LGD PDS”. Projekt otrzymał wsparcie w ramach środków Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi.

 

Celem projektu jest poprawa jakości życia, wspieranie aktywizacji społeczności lokalnej i zaspokojenie potrzeb grup defaworyzowanych – dzieci i młodzieży, rozwój aktywności oraz wzmocnienie kapitału społecznego poprzez budowę strefy aktywnego mieszkańca na Osiedlu Północ w Dębnicy Kaszubskiej.

Skip to content