Skip to main content

Budowa wraz z wyposażeniem Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Dębnicy Kaszubskiej

Gmina Dębnica Kaszubska realizuje zadanie w ramach Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne” dofinansowane z Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

Przedmiotem zadania jest budowa wraz z wyposażeniem centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Dębnicy Kaszubskiej. Centrum przeznaczone będzie dla 20 dorosłych osób – całodobowe wsparcie dla 5 osób oraz dla 15 osób w ramach pobytu dziennego. Jednym z założeń jest wsparcie rodzin osób niepełnosprawnych aby opiekunowie mogli kontynuować pracę zawodową lub realizować inne codzienne aktywności.

Całkowita wartość zadania: 5 242 833,08 zł

Wartość dofinansowania: 3 234 967,23 zł

Data podpisania umowy o dofinansowanie 15.03.2023 r.

Skip to content