Skip to main content

Cyfrowa Gmina

Gmina Dębnica Kaszubska podpisała umowę na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”. Dofinasowanie dotyczy szeroko rozumianej cyfryzacji Urzędu Gminy oraz Ośrodka Pomocy Społecznej. Realizacja projektu odpowie na potrzeby dalszej modernizacji w kierunku zwiększenia poziomu cyfryzacji Gminy oraz przyczyni się do poprawy funkcjonowania Urzędu i jednostki podległej w warunkach obostrzeń wynikających m.in. z pandemii COVID-19, w tym zwiększenie dostępności.

Głównym celem projektu jest wzrost wydajności, jakości i dostępności usług publicznych realizowanych przez Gminę Dębnica Kaszubska. Poprzez zakup niezbędnej infrastruktury ICT oraz zapewnienie odpowiednich systemów cyber zabezpieczeń podniesie się poziom cyfryzacji JST.

Wartość projektu to 284 850 zł – 100% dofinansowania.

Projekt „Cyfrowa Gmina” jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – grant w trakcie realizacji

Gmina Dębnica Kaszubska podpisała umowę na realizację grantu w ramach Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”. Gmina otrzymała dotację na zakup 599 laptopów o wartości 2 500,00 zł/sztuka.

Całkowita wartość zadania: 1 498 500 zł – 100% dofinansowania.

Skip to content