Skip to main content

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

 

Dnia 19 czerwca 2017r. podpisane zostały umowy na realizację operacji w ramach umowy o dofinansowanie nr 00031-65151-UM1100096/16 projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krzynia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020.

Wykonanie zadania dotyczącego robót budowlanych w ramach podpisanej umowy powierzone zostało firmie pn.: HARAT Sp. z o.o.. Zakres zadań przewidzianych do wykonania w ramach umów to przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krzynia w systemie „zaprojektuj- wybuduj”.

Wartość robót budowlanych wynosi 563 545,64 zł.

Zakończenie realizacji przedsięwzięcia: lipiec 2017r.

Skip to content