Skip to main content

Gmina Dębnica Kaszubska informuje, iż w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 realizuje operację pn.: „Ekoakcja w Gminie Dębnica Kaszubska”, której celem jest zwiększenie świadomości mieszkańców dotyczącej odpadów i ich wpływu na otaczające nas środowisko oraz nabycie wiedzy i umiejętności zmierzających do racjonalnego gospodarowania odpadami, ich segregowania, ponownego wykorzystania oraz minimalizacji ilości ich wytwarzania.

Przedmiotem operacji jest zorganizowanie kampanii edukacyjnej „Ekoakcja w Gminie Dębnica Kaszubska” składającej się z czterech imprez w formie pikników edukacyjnych. Imprezy z zakresu racjonalnego gospodarowania odpadami odbędą się we wszystkich szkołach na terenie Gminy Dębnica Kaszubska – po jednym wydarzeniu w danej szkole.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Odwiedź portal KSOW – www.ksow.pl

Skip to content