Skip to main content

Łowiectwo – szkody łowieckie

SZKODY ŁOWIECKIE

W związku z nowelizacją ustawy Prawo łowieckie informujemy wszystkich rolników, że wnioski o odszkodowanie za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych należy składać do zarządcy albo dzierżawcy obwodu łowieckiego. Za szkody spowodowane przez zwierzęta łowne na terenach wchodzących w skład obwodów łowieckich odpowiada właściwe koło łowieckie. Na terenach pozostałych odpowiada Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.

Do zwierząt łownych, które mogą wyrządzić szkody w uprawach i płodach rolnych, za które przysługuje odszkodowanie zaliczamy: dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny.

Odszkodowanie należy się nie tylko za szkody wyrządzone przez zwierzęta, ale także za szkody wyrządzone przez samo polowanie np. tratowanie upraw, zniszczone ogrodzenie, itp.

Podmioty na terenie Gminy Dębnica Kaszubska, do których należy zgłaszać szkodę ze względu na miejsce jej wystąpienia:

1. Koło Łowieckie „Ryś”

Szkody łowieckie należy składać na adres:

Robert Tyrkinhejm, Łysomiczki 2, 76-248 Dębnica Kaszubska lub r.tyrkinhejm@wp.pl

2. Koło Łowieckie „Hubertus” Kramarzyny

Szkody łowieckie należy składać na adres:

ul. Gen. Ludwika Mierosławskiego 18/3, 77-100 Bytów

mail: hubertuskramarzyny@gmail.com

3. Koło Łowieckie „Gwardia”

Szkody łowieckie należy składać na adres:

Łupawa 12c, 76-242 Łupawa

4. Koło Łowieckie „Knieja”

Szkody łowieckie należy składać na adres:

Skrytka pocztowa 203

76-200 Słupsk

mail: kniejaslupsk@onet.pl

5. Koło Łowieckie „Daniel” Słupsk

Szkody łowieckie należy składać na adres:

Ul. Grabowa 8, 76-200 Siemianice

6. Koło Łowieckie „Cietrzew”

Szkody łowieckie należy składać na adres:

Strzyżyno 34, 76-231 Damnica

7. Koło Łowieckie „Darzbór w Słupsku”

Szkody łowieckie należy składać na adres:

Żelkówko 3, 76-251 Kobylnica

8. Koło Łowieckie „Bielsko” Bielsko Biała

Szkody łowieckie należy składać na adres:

ul. Słomiana 32, 43-382 Bielsko-Biała

mail: kontakt.kolobielsko@gmail.com

9. Koło Łowieckie „Soból”

Szkody łowieckie należy składać na adres:

ul. Mickiewicza 72/70, 01-650 Warszawa,

Łowiectwo – aktualne plany

Prezentujemy informację na temat łowiectwa jak i terenów leśnych znajdujących się na terenie Gminy Dębnica Kaszubska

„Zmiana Planu Polowań Zbiorowych na sezon 2023/2024 Koła Łowieckiego „Cietrzew” Słupsk ZO Słupsk na terenie obwodu łowieckiego nr 51”
„Plan Polowań Zbiorowych na sezon 2023/2024 Koła Łowieckiego „Darzbór” Słupsk na terenie obwodu łowieckiego nr 93”
„Plan Polowań Zbiorowych na sezon 2023/2024 Koła Łowieckiego „Hubertus” Kramarzyny na terenie obwodu łowieckiego nr 106”
„Plan Polowań Zbiorowych na sezon 2023/2024 Koła Łowieckiego „Knieja” Słupsk na terenie obwodu łowieckiego nr 91”
„Plan Polowań Zbiorowych na sezon 2023/2024 Koła Łowieckiego „Darzbór” Słupsk na terenie obwodu łowieckiego nr 93”
„Plan Polowań Zbiorowych na sezon 2023/2024 Koła Łowieckiego „Daniel” Słupsk na terenie obwodu łowieckiego nr 81”
„Plan Polowań Zbiorowych na sezon 2023/2024 Koła Łowieckiego „Hubertus” Kramarzyny na terenie obwodu łowieckiego nr 106”
„Plan Polowań Zbiorowych na sezon 2023/2024 Koła Łowieckiego „Gwardia” Słupsk na terenie obwodu łowieckiego nr 78 oraz obwodu łowieckiego nr 79”
„Plan Polowań Zbiorowych na sezon 2023/2024 Koła Łowieckiego „Soból” Warszawa na terenie obwodu łowieckiego nr 90”
„Plan dodatkowych Polowań Zbiorowych na sezon 2023/2024 Koła Łowieckiego „Cietrzew” Słupsk na terenie obwodu łowieckiego nr 51”
„Plan dodatkowych Polowań Zbiorowych na sezon 2023/2024 Koła Łowieckiego „Ryś” Leśny Dwór na terenie obwodu łowieckiego nr 80 i 92”
„Plan Polowań Zbiorowych na sezon 2023/2024 Koła Łowieckiego „Bielsko” na terenie obwodu łowieckiego nr 105”
„Plan dodatkowych Polowań Zbiorowych na sezon 2022/2023 Koła Łowieckiego „Hubertus” Kramarzyny na terenie obwodu łowieckiego nr 106”
„Plan dodatkowych Polowań Zbiorowych na sezon 2022/2023 Koła Łowieckiego „Soból” Słupsk na terenie obwodu łowieckiego nr 90”
„Plan dodatkowych Polowań Zbiorowych na sezon 2022/2023 Koła Łowieckiego „Cietrzew” Słupsk na terenie obwodu łowieckiego nr 51”
„Plan dodatkowych Polowań Zbiorowych na sezon 2022/2023 Koła Łowieckiego „Bielsko” Bielsko-Biała na terenie obwodu łowieckiego nr 105”
„Plan dodatkowych Polowań Zbiorowych na sezon 2022/2023 Koła Łowieckiego „Darzbór” Słupsk na terenie obwodu łowieckiego nr 93”
„Plan dodatkowych Polowań Zbiorowych na sezon 2022/2023 Koła Łowieckiego „Hubertus” Kramarzyny na terenie obwodu łowieckiego nr 106″
„Plan Polowań Zbiorowych na sezon 2022/2023 Koła Łowieckiego „Cietrzew” Słupsk na terenie obwodu łowieckiego nr 51″
„Plan Polowań Zbiorowych na sezon 2022/2023 Koła Łowieckiego „Knieja” Słupsk na terenie obwodu łowieckiego nr 91″
„Plan Polowań Zbiorowych na sezon 2022/2023 Koła Łowieckiego „Soból” na terenie obwodu łowieckiego nr 90″
„Plan Polowań Zbiorowych na sezon 2022/2023 Koła Łowieckiego „Hubertus” Kramarzyny na terenie obwodu łowieckiego nr 106″
 „Plan Polowań Zbiorowych na sezon 2022/2023 Koła Łowieckiego „Darzbór” Słupsk na terenie obwodu łowieckiego nr 93″
 „Plan Polowań Zbiorowych na sezon 2022/2023 Koła Łowieckiego „Gwardia” na terenie obwodu łowieckiego nr 78 i 79″
„Plan Polowań Zbiorowych na sezon 2022/2023 Koła Łowieckiego „Daniel” Słupsk na terenie obwodu łowieckiego nr 81″
„Plan Polowań Zbiorowych na sezon 2022/2023 Koła Łowieckiego „Bielsko” Bielsko-Biała na terenie obwodu łowieckiego nr 105″
„Plan Polowań Zbiorowych na sezon 2022/2023 Koła Łowieckiego „Ryś” Leśny Dwór na terenie obwodu łowieckiego nr 80 i 92″
„Plan Polowań Zbiorowych na sezon 2021/2022 Koła Łowieckiego „Cietrzew” Słupsk na terenie obwodu łowieckiego nr 51 – dodatkowe polowania”
„Plan Polowań Zbiorowych na sezon 2021/2022 Koła Łowieckiego „Darzbór” Słupsk na terenie obwodu łowieckiego nr 93”
„Plan Polowań Zbiorowych na sezon 2021/2022 Koła Łowieckiego „Żuraw” Dretyń na terenie obwodu łowieckiego nr 106”
„Plan Polowań Zbiorowych na sezon 2021/2022 Koła Łowieckiego „Cietrzew” Słupsk na terenie obwodu łowieckiego nr 51”
„Plan Polowań Zbiorowych na sezon 2021/2022 Koła Łowieckiego „Darzbór” Słupsk na terenie obwodu łowieckiego nr 93”
„Plan Polowań Zbiorowych na sezon 2021/2022 Koła Łowieckiego „Bielsko” na terenie obwodu łowieckiego nr 105”
„Plan Polowań Zbiorowych na sezon 2021/2022 Koła Łowieckiego „Knieja” na terenie obwodu łowieckiego nr 91”
„Plan Polowań Zbiorowych na sezon 2021/2022 Koła Łowieckiego „Soból” na terenie obwodu łowieckiego nr 90”
„Plan Polowań Zbiorowych na sezon 2021/2022 Koła Łowieckiego „Gwardia” w Słupsku na terenie obwodu łowieckiego nr 78 i 79”
„Plan Polowań Zbiorowych na sezon 2021/2022 Koła Łowieckiego „Żuraw” Dretyń na terenie obwodu łowieckiego nr 106”
„Plan Polowań Zbiorowych na sezon 2021/2022 Koła Łowieckiego „Cietrzew” Słupsk ZO Słupsk na terenie obwodu łowieckiego nr 51″
„Plan Polowań Zbiorowych na sezon 2021/2022 Koła Łowieckiego „Ryś” Leśny Dwór na terenie obwodu łowieckiego nr 80 i 92″
„Plan Polowań Zbiorowych na sezon 2021/2022 Koła Łowieckiego „Bielsko” Bielsko-Biała na terenie obwodu łowieckiego nr105″
„Plan Polowań Zbiorowych na sezon 2021/2022 Koła Łowieckiego „Daniel” Słupsk na terenie obwodu łowieckiego nr 81″
„Plan Polowań Zbiorowych na sezon 2021/2022 Koła Łowieckiego „Bielsko” w Bielsko-Biała na terenie obwodu łowieckiego nr 105″
Skip to content