Skip to main content

Opłaty – najważniejsze informacje:

  1. Kiedy?

Zadeklarowana w złożonej przez Państwa deklaracji opłata powinna być uiszczana do OSTATNIEGO dnia każdego miesiąca którego dotyczy.

  1. Gdzie?

  • na rachunek bankowy Gminy nr: 79 9315 0004 0060 0444 2000 0680, Urząd Gminy Dębnica Kaszubska, ul. ks. Antoniego Kani 16a, 76-248 Dębnica Kaszubska,

  • w kasie Urzędu Gminy Dębnica Kaszubska, przy ul. ks. Antoniego Kani 16a, 76-248 Dębnica Kaszubska,

  • za pośrednictwem Sołtysa Sołectwa oraz pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej Sp. z o.o., upoważnionych do odczytu stanu wodomierzy.

3. Wysokość opłaty:

Od 1 grudnia obowiązuje nowa metoda naliczania opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz stawka tej opłaty (Uchwała Nr XIII/85/2019 Rady Gminy Dębnica Kaszubska z dnia 30.10.2019r.).

Metoda, to iloczyn liczby osób zamieszkujących nieruchomość, a opłata wynosi:

  • 25,00 zł/m-c za pierwszą osobę zamieszkującą nieruchomość;

  • 17,50 zł/m-c za każdą kolejną osobę zamieszkującą tę nieruchomość.

W przypadku niedostosowania się do obowiązku nałożonego przez ustawodawcę, tj. segregacji odpadów, przedsiębiorca poinformuje nas o fakcie mieszania odpadów, wówczas miesięczna stawka opłaty podwyższonej wynosi:

  • 50,00 zł/m-c za pierwszą osobę zamieszkującą nieruchomość;

  • 35,00 zł/m-c za każdą kolejną osobę zamieszkującą tę nieruchomość.

Zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym wynosi 2 zł od nieruchomości.

Skip to content