Działka budowlana nr 1357

wadium należy wpłacić w pieniądzu, najpóźniej do dnia 15.02.2021 r. na konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Ustce, nr: 25 9315 0004 0060 0444 2000 0100. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania na rachunku bankowym Gminy. Wadium, nie może być później na koncie Urzędu Gminy niż do dnia 15.02.2021 r.

Kategoria:

Opis

Nieruchomości będące przedmiotem sprzedaży położone są w województwie pomorskim, powiecie słupskim, gminie Dębnica Kaszubska. Działki zlokalizowane na Osiedlu Północ, w bezpośrednim sąsiedztwie terenów sukcesywnie wydzielanych pod zabudowę jednorodzinną oraz w niedużej odległości od ścisłego centrum miejscowości tj. instytucji publicznych, sklepów, komunikacji zbiorowej – 12 km od Słupska.