Skip to main content

Gmina Dębnica Kaszubska otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Malinowej i Piaskowej w Dębnicy Kaszubskiej”.

Nazwa zadania: Przebudowa ul. Malinowej i Piaskowej w Dębnicy Kaszubskiej.

Data podpisania umowy o dofinansowanie 15.03.2024 r.

Przedmiotem zadania jest przebudowa ulicy Piaskowej i Malinowej w Dębnicy Kaszubskiej stanowiących jeden ciąg komunikacyjny. Planowany zakres robót budowlanych to m.in.:

– budowa jezdni asfaltowej o szerokości 3,5 m,

– budowa mijanki,

– budowa skrzyżowań,

– budowa zjazdów do nieruchomości,

– wykonanie oświetlenia.

 

Całkowita wartość zadania: 979 120,00 zł

Wartość dofinansowania: 488 060,00 zł

Planowany termin zakończenia inwestycji październik 2024 r.

Skip to content