Skip to main content

Rusza nabór do projektu pn.: „Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w ramach MOF Słupska”

 

Dnia 06 marca 2017r. rozpocznie się nabór uczestników do Projektu „Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w ramach MOF Słupska”. Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji i udziału w Projekcie oraz dokumentami zgłoszeniowymi dostępnymi na stronie http://www.debnicakaszubska.eu/

Rekrutacja rozpocznie się w dniu 06.03.2017r. i potrwa do dnia 17.03.2017r.. Dokumenty będą przyjmowane odpowiednio w Przedszkolu Publicznym w Dębnicy Kaszubskiej, Oddziale Przedszkolnym w Budowie i Oddziale Przedszkolnym w Borzęcinie, złożone zgodnie z opisem w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Informacje dotyczące rekrutacji i udziału w projekcie udzielane są w poszczególnych placówkach wychowania przedszkolnego.

Projekt skierowany jest do 223 dzieci, z terenu Gminy Dębnica Kaszubska, w wieku 3-6 lat (w szczególnie uzasadnionych przypadkach do grupy docelowej będą mogły zostać zaliczone dzieci w wieku 2,5 lat – zgodnie z Ustawą o systemie oświaty), 17 nauczycieli zatrudnionych w poszczególnych placówkach wychowania przedszkolnego oraz 60 rodziców/ opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do ww. placówek edukacyjnych.

Skip to content