Gogolewo

PRZEDSTAWIAMY INFORMACJĘ NA TEMAT DANEGO SOŁECTWA

SOŁTYS

Beata Sowińska tel. 785 993 750

SKŁAD RADY SOŁECKIEJ

– Maria Benewiat
– Katarzyna Przewoźnik
– Marek Wróblewski
– Bogusław Kobiela
– Wanda Tkaczyszyn

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2022 ROK

Przedsięwzięcie do wykonania na rok 2022

  1. Bieżące utrzymanie świetlicy 2 500,00
  2. Sporządzenie mapy na działkę świetlica i plac zabaw 1 500,00
  3. Doposażenie placu zabaw 10 000,00
  4. Organizacja imprez 2 500,00
  5. Zakup szafek dla OSP 1 000,00
  6. Zakup materiałów na ogrodzenie boiska 5 000,00
  7. Estetyzacja sołectwa 10 258,11

Razem: 32 758,11