Skip to main content
 

Gogolewo

PRZEDSTAWIAMY INFORMACJĘ NA TEMAT DANEGO SOŁECTWA

SOŁTYS

Beata Sowińska tel. 785 993 750

SKŁAD RADY SOŁECKIEJ

– Maria Benewiat
– Katarzyna Przewoźnik
– Marek Wróblewski
– Bogusław Kobiela
– Wanda Tkaczyszyn

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2024 ROK

Przedsięwzięcie do wykonania na rok 2024

  1. Bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy  4 500,00
  2. Organizacja imprez sołeckich 3 500,00
  3. Zakup materiałów na ogrodzenie placu zabaw 10 000,00
  4. Estetyzacja sołectwa 4 000,00
  5. Zakup materiałów na remont wiaty – sceny z placu przy świetlicy 4 000,00
  6. Zakup płyt yumb na drogę ul. Spacerowa 10 000,00
  7. Zakup lampy – instalacja przy świetlicy ul. Strażacka 5 927,82

Razem: 41 927,82 zł