Gogolewo

PRZEDSTAWIAMY INFORMACJĘ NA TEMAT DANEGO SOŁECTWA

SOŁTYS

Beata Sowińska tel. 785 993 750

SKŁAD RADY SOŁECKIEJ

– Maria Benewiat
– Katarzyna Przewoźnik
– Marek Wróblewski
– Bogusław Kobiela
– Wanda Tkaczyszyn

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2023 ROK

Przedsięwzięcie do wykonania na rok 2023

  1. Bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy 4 000,00
  2. Doposażenie placu zabaw 10 000,00
  3. Estetyzacja sołectwa 3 611,77
  4. Materiały budowlane do odświeżenia remizy OSP 1 000,00
  5. Odprowadzenie wody deszczowej przy bloku 43 10 000,00
  6. Organizacja imprez sołeckich 3 000,00
  7. Zakup materiałów na ogrodzenie placu zabaw 6 000,00

Razem: 37 611,77