Niepoględzie

PRZEDSTAWIAMY INFORMACJĘ NA TEMAT DANEGO SOŁECTWA

SOŁTYS

Lidia Chrystofiak tel. 692 842 273

SKŁAD RADY SOŁECKIEJ

– Weronika Kuraś
– Mariusz Kraska
– Kazimierz Knitter

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2022 ROK

Przedsięwzięcie do wykonania na rok 2022

  1. Modernizacja dróg gminnych wraz z chodnikami 27 300,00
  2. Estetyzacja i kształtowanie wizerunku wsi 171,02

Razem: 27 471,02