Niepoględzie

PRZEDSTAWIAMY INFORMACJĘ NA TEMAT DANEGO SOŁECTWA

SOŁTYS

Lidia Chrystofiak tel. 692 842 273

SKŁAD RADY SOŁECKIEJ

– Weronika Kuraś
– Mariusz Kraska
– Kazimierz Knitter

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2023 ROK

Przedsięwzięcie do wykonania na rok 2023

  1. Budowa i wykonanie chodników i wjazdów na posesje we wsi 30 000,00
  2. Estetyzacja i kształtowanie wizerunku wsi 1 742,82

Razem: 31 742,82