Skip to main content
 

Niepoględzie

PRZEDSTAWIAMY INFORMACJĘ NA TEMAT DANEGO SOŁECTWA

SOŁTYS

Lidia Chrystofiak tel. 692 842 273

SKŁAD RADY SOŁECKIEJ

– Weronika Kuraś
– Mariusz Kraska
– Kazimierz Knitter

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2024 ROK

Przedsięwzięcie do wykonania na rok 2024

  1. Rozbudowa oświetlenia w kierunku ul. Słonecznej 18 000,00
  2. Organizacja imprez sołecki 7 000,00
  3. Estetyzacja i kształtowanie wizerunku wsi 2 674,18
  4. Wykonanie polbruku pod wiatą ul. Karola Wojtyły 8 000,00

Razem: 35 674,18 zł