Skarszów Górny

PRZEDSTAWIAMY INFORMACJĘ NA TEMAT DANEGO SOŁECTWA

SOŁTYS

Marta Kolska tel. 693111485

SKŁAD RADY SOŁECKIEJ

– Irena Kolska
– Iwona Pogoda
– Wioletta Krzemińska
– Jan Jopek
– Marek Kita

FUNDUSZ SOŁECKI
Przedsięwzięcia do wykonania w 2019 roku

Przedsięwzięcie do wykonania na rok 2019
1. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Skarszów Górny 9 000,00
2. Budowa ogrodzenia boiska sportowego 7 000,00
3. Zakup grzejników elektrycznych do świetlicy wiejskiej 4 000,00
4. Estetyzacja sołectwa 200,00
5. Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej 800,00
6. Organizacja imprez sołeckich 1 768,94
Razem: 22 768,94

AKTUALNOŚCI

2021 NPP harmonogram na czas pandemii

| Aktualności | Brak komentarzy
PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO NA TERENIE POWIATU SŁUPSKIEGO W 2021 ROKU…

Mobilny urzędnik

| Aktualności | Brak komentarzy
Od 4 stycznia 2021 r. w Urzędzie Gminy Dębnica Kaszubska wprowadziliśmy nową usługę pod nazwą…

Konsultacje społeczne w sprawie projektu Programu pn.: „Gminny Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Dębnica Kaszubska na rok 2021

| Aktualności | Brak komentarzy
Zarządzenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych programu profilaktyki Formularz konsultacyjny

Zmiany odnośnie odbioru odpadów BIO

| Aktualności | Brak komentarzy
Od 1 stycznia 2021 roku frakcja BIO odbierana będzie wyłącznie z pojemnika Od 1 stycznia…