Skarszów Górny

PRZEDSTAWIAMY INFORMACJĘ NA TEMAT DANEGO SOŁECTWA

SOŁTYS

Rafał Smyrak tel. 665 818 386

SKŁAD RADY SOŁECKIEJ

– Irena Kolska
– Iwona Pogoda
– Wioletta Krzemińska
– Jan Jopek
– Marek Kita

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2022 ROK

Przedsięwzięcie do wykonania na rok 2022

  1. Budowa oświetlenia na ul. Świerkowej 15 000,00
  2. Zakup garażu blaszanego 3 500,00
  3. Bieżące utrzymanie świetlicy i estetyzacja sołectwa 7 063,31

Razem: 25 563,31