Skip to main content

Gmina Dębnica Kaszubska dnia 20 listopada 2023r. podpisała umowę o dofinansowanie projektu pn. „Utworzenie integracyjnego placu zabaw w miejscowości Budowo Gmina Dębnica Kaszubska” w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem Projektu jest zapewnienie dzieciom i osobom dorosłym z niepełnosprawnościami dostępu do przestrzeni publicznej – placu zabaw na zasadzie równości z innymi osobami.

Poprzez stworzenie bezpiecznej zabawowej przestrzeni w formie ogólnodostępnego i integracyjnego placu zabaw nastąpi poprawa jakości życia dzieci, w tym dzieci chorych i niepełnosprawnych oraz ich rodzin zamieszkujących teren Gminy Dębnica Kaszubska. Lokalizacja, zaprojektowanie i wykonanie wnioskowanego placu zabaw umożliwi integrację wszystkich dzieci poprzez zabawę. Planowany w ramach projektu plac zabaw pozwoli na zapewnienie dzieciom o różnym stopniu sprawności swobodnego dostępu, a także umożliwi im poruszanie się w przestrzeni zabaw bezpiecznie i niezależnie.

Plac zabaw zaprojektowany został zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego i w równym stopniu będzie uwzględniał potrzeby osób o różnym poziomie sprawności, oferując wyposażenie, z którego będą mogły skorzystać różne grupy użytkowników, integrując się oraz bawiąc się razem. Teren placu zostanie wyrównany i przygotowany dla osób z trudnościami w poruszaniu się. Wyposażony zostanie w urządzenia dedykowane osobom o różnych poziomie funkcjonowania – dla osób o większych umiejętnościach motorycznych – zestaw ze zjeżdżalniami i huśtawki, a dzieciom z niepełnosprawnością ruchową, w tym na wózku inwalidzkim, zapewniono karuzelę integracyjną czy bocianie gniazdo. Wykonane zostanie dojście do placu zabaw dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności (chodnik), a także bezpieczna nawierzchni zg. z PN-EN 1177. Teren zostanie wyposażony w urządzenia zg. z PN-EN 1176. Jednym z elementów będzie zestaw integracyjny składający się m.in. z antypoślizgowej płyty podestowej o odpowiedniej szerokości, zjeżdżalni, czy interaktywnych urządzeń, które sprzyjają rozwojowi zmysłów takich jak słuch, dotyk czy wzrok. Na placu zastosowane zostanie odpowiednie oznakowanie dla osób niewidomych lub słabowidzących, a kolorystyka na urządzeniach będzie wyraźna i kontrastowa. Przy placu wykonane będą nasadzenia oraz posiana trawa.

Okres realizacji projektu od marca 2024 r.  do lipca 2024 r.

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 682 696,94 zł, dofinansowanie ze środków PFRON wynosi 546 157,54 zł.

Skip to content