Skip to main content

Zagospodarowanie centrum Dębnicy Kaszubskiej przy Strudze Warblewskiej

Zadanie inwestycyjne polegające na zagospodarowaniu centrum miejscowości Dębnica Kaszubska przy Strudze Warblewskiej, jako terenu ogólnodostępnego do celów rekreacyjnych i wypoczynkowych. W ramach inwestycji wykonane zostaną place rekreacyjne, alejki spacerowe, place zabaw, mała architektura, zieleń, oświetlenie, odprowadzenie wód drenażem do istniejącej kanalizacji deszczowej.

Planowana wartość zadania inwestycyjnego wynosi 1 347 430,00 zł, w tym:

– Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 1 100 000,00 zł,

Planowany termin realizacji inwestycji: od marca do listopada 2021 r.

Skip to content