Skip to main content

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Zagospodarowanie i poprawa infrastruktury rekreacyjnej w Dębnicy Kaszubskiej” – umowa o dofinansowanie podpisana

 

Dnia 30 stycznia 2023 r. Zarząd Stowarzyszenia „Królestwo Natury” podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn.: „Zagospodarowanie i poprawa infrastruktury rekreacyjnej w Dębnicy Kaszubskiej” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, w ramach działania “Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Projekt otrzymał wsparcie w ramach środków Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi.

Celem operacji jest poprawa jakości życia, rozwój kapitału społecznego i zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnej poprzez zagospodarowanie i poprawę stanu infrastruktury rekreacyjnej w Dębnicy Kaszubskiej.

Przedmiotem projektu jest zagospodarowanie przestrzeni i poprawa stanu infrastruktury rekreacyjno – sportowej w Dębnicy Kaszubskiej w dwóch lokalizacjach. W ramach projektu przewidziano doposażenie obiektu sportowego:

  • przy ulicy Skarszewskiej – w bramki, siatki, piłkochwyty, tablicę wyników, maty do celności strzałów, flagi, wózek do oznaczania linii, samojezdny wózek nawadniający, system nagłośnienia, monitoring oraz wymiana siedzisk na trybunach,
  • przy ulicy Jana III Sobieskiego – w ściankę do tenisa ziemnego.

Koszt realizacji zadania: 155 031,07 zł, otrzymana kwota pomocy: 150 000,00 zł, wkład własny Stowarzyszenia: 3 154,79 zł, wartość nieodpłatnej pracy  mieszkańców: 1 876,28 zł.

Skip to content