Skip to main content

Zajęcia dodatkowe w placówkach szkolnych Gminy Dębnica Kaszubska, rozpoczęte.

 

Na przełomie lutego i marca 2017r. rozpoczęły się zajęcia dodatkowe w placówkach edukacyjnych na terenie Gminy Dębnica Kaszubska w ramach Projektu „Moja stara- nowa szkoła”. Rozpoczęte zajęcia prowadzone są przez nauczycieli wewnętrznych w ramach godzin ponadwymiarowych.

W szkołach podstawowych prowadzone są zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe dzieci, w tym np.: Król matematyki, Koło matematyczno- naukowe, Koło matematyczno- przyrodnicze, Mistrz matematyki, Warsztaty maska, Klub młodego przyrodnika, Koło języka angielskiego.

Natomiast dla gimnazjalistów prowadzone są zajęcia typu: Klub młodego chemika, biologa, matematyka i fizyka, Warsztaty językowe, Kreatywne spotkania z matematyką i logiką.

W ramach projektu prowadzona są również zajęcia z gimnastyki korekcyjnej oraz zajęcia dotyczące wyrównania stwierdzonych deficytów u uczniów/ uczennic np.: Warsztaty socjoterapeutyczne i Warsztaty terapeutyczne. Część zajęć, jak np.: zajęcia obejmujące zagadnienia z robotyki, programowania czy koło szachowe, prowadzone będą przez nauczycieli zewnętrznych i zajęcia te rozpoczną się niezwłocznie po wyłonieniu trenerów w drodze przygotowywanych postępowań przetargowych.

W chwili obecnej prowadzone są również prace nad przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia postępowań z zakresu zamówień publicznych na zakup i dostawę narzędzi TIK, sprzętu i pomocy dydaktycznych.

Skip to content