Skip to main content

Osiągnięte poziomy

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych

do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. (%)

Rok 16 lipca 2013r. 2014r. 2015r. 2016r. 2017r. 2018r. 2019r. 16 lipca 2020r.
 

Wymagany

 

 

50

 

50

 

50

 

45

 

45

 

40

 

40

 

35

Osiągnięty przez

Gminę Dębnica Kaszubska

 

 

55,56

 

65,94

 

71,39

 

0,0

 

22

 

27

 

 

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia:

papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła (%)

Rok 2013r. 2014r. 2015r. 2016r. 2017r. 2018r. 2019r. 2020r.
 

Wymagany

 

12

 

 

14

 

16

 

18

 

20

 

30

 

40

 

50

Osiągnięty przez

Gminę Dębnica Kaszubska

 

 

17,52

 

35,48

 

38,35

 

42,58

 

35

 

39

 

 

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia innych

niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych (%)

Rok 2013r. 2014r. 2015r. 2016r. 2017r. 2018r. 2019r. 2020r.
 

Wymagany

 

36

 

 

38

 

40

 

42

 

45

 

50

 

60

 

70

Osiągnięty przez

Gminę Dębnica Kaszubska

 

0

 

96,70

 

79,45

 

68,86

 

39

 

51