Skip to main content
Aktualności

Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego (R-ZW-S)

By 2024-06-11No Comments

Szanowni Państwo!

Od 1 do 28 czerwca 2024 r. na terenie całej Polski będzie prowadzone badanie statystyczne z zakresu rolnictwa: Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego (R-ZW-S).

Osoby fizyczne, których gospodarstwa rolne zostały wylosowane do ww. badania mogą udzielić wymaganych informacji poprzez:

          samodzielne wypełnienie formularza przez Internet od 1 do 5 czerwca 2024 r., dostępnego na stronie: https://badaniarolne2024.stat.gov.pl

–         Aby wziąć udział w badaniu on-line, należy zalogować się za pomocą loginu z listu Prezesa GUS oraz numeru PESEL użytkownika gospodarstwa rolnego.

–         rozmowę z ankieterem w trakcie wywiadu telefonicznego lub kontaktu bezpośredniego w dniach 6 – 28 czerwca 2024 r.

 

Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej mogą udzielić wymaganych informacji poprzez:

         samodzielne wypełnienie formularza przez Internet od 1 do 14 czerwca 2024 r., dostępnego na stronie: https://badaniarolne2024.stat.gov.pl

         aby wziąć udział w badaniu on-line, należy zalogować się za pomocą danych uwierzytelniających, z Portalu Sprawozdawczego GUS.

         rozmowę z ankieterem w trakcie wywiadu telefonicznego od 17 do 28 czerwca 2024 r.

 

Zakres zbieranych informacji:

–         pogłowie świń,

         zmiany zachodzące w gospodarstwie w ciągu minionych 6 miesięcy (urodzenia, padnięcia, sprzedaż i ubój świń),

         produkcja żywca wieprzowego,

–         rasy świń,

–         ceny zakupu i dzierżawy ziemi.

Celem badania jest pozyskanie rzetelnych danych, które zostaną wykorzystane do analizy zmian w produkcji zwierzęcej oraz oceny ogólnej sytuacji w rolnictwie. Otrzymane wyniki posłużą do kształtowania polityki rolnej i żywnościowej kraju. Korzystać z nich będą instytucje rządowe i samorządowe, naukowcy, ale także sami rolnicy, dla których mogą być one wskazówką przy podejmowaniu decyzji gospodarczych.

Więcej informacji nt. badań ankietowych oraz potwierdzenie tożsamości ankietera statystycznego można uzyskać na stronie badania-ankietowe.stat.gov.pl lub dzwoniąc na infolinię statystyczną (22 279 99 99; następnie wybrać wew. 7 i następnie 1_ badania ankietowe_rolne_). Telefon infolinii będzie czynny od 29 maja do 28 czerwca br. w godz. 8:00-15:00 (z wyłączeniem sobót, niedziel) – opłata zgodna z taryfą operatora.

Skip to content