Skip to main content
Aktualności

Informacja w sprawie wyniku naboru na partnera w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach FEP 2021-2027 Priorytet 5 Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFS+) Działanie nr 5.8. Edukacja ogólna i zawodowa (w zakresie projektów dotyczących edukacji włączającej)

By 30 października, 2023No Comments

Informuję, że w wyniku naboru na partnera pochodzącego spoza sektora finansów publicznych, do przygotowania i wspólnej realizacji projektu, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach FEP 2021-2027 Priorytet 5 Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFS+) Działanie nr 5.8. Edukacja ogólna i zawodowa (w zakresie projektów dotyczących edukacji włączającej), którego Wnioskodawcą będzie Gmina Dębnica Kaszubska, wybrano Ewa Bednarek Mały Inżynier, ul. Zagrodnicza 8a, 61-654 Poznań.

Załączniki:

Informacja w sprawie wyboru:

Skip to content