AktualnościCovid-19

INFORMACJE DOT. BEZPIECZNEGO ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z MIEJSC IZOLACJI

By 30 kwietnia, 2020 Brak komentarzy

INFORMACJE DOT. BEZPIECZNEGO ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

Z MIEJSC IZOLACJI:

1. Odpady z miejsca izolacji będą zbierane z podziałem na cztery frakcje tj. papier, szkło, plastik i zmieszane (bio umieszczane razem ze zmieszanymi).

2. Odpady zbierane selektywnie zgodnie z ust. 1 muszą być umieszczane w worku koloru czarnego z koniecznością szczelnego zamknięcia.

3. Odpadów z miejsc izolacji nie można wystawiać przed posesję/drzwi lokalu ani wrzucać do pojemników na odpady komunalne.

4. Odbiór worków z odpadami z miejsc izolacji (bez bezpośredniego kontaktu z osobą przebywającą w izolacji) odbywać się będzie 1 x w tygodniu (w środy) w godzinach 6.00 – 9.00, przy czym pierwszy odbiór odpadów nastąpi dnia 30.04.2020 r. (czwartek).

5. W uzasadnionych przypadkach możliwy będzie odbiór odpadów pochodzących z miejsc izolacji w innym indywidualnym terminie.

6. Zgłoszenia odbioru odpadów o których mowa w ust. 1 należy dokonywać pod numerem telefonu 693 606 604 lub na adres e-mail: sekretariat2020@pgkslupsk.pl w godzinach 7.00 – 14.00. Kontakt dedykowany wyłącznie obsłudze miejsc izolacji.

7. Worki na poszczególne frakcje odpadów wymienione w ust. 1, łącznie z workiem w kolorze czarnym będą dostarczane do miejsc izolacji w czasie odbioru odpadów lub po zgłoszeniu do siedziby Spółki.

8. Odpady komunalne z miejsc izolacji będą odbierać bezpośrednio pracownicy PGK wyposażeni w kombinezony ochronne, ochraniacze obuwia, przyłbice, maseczki ochronne oraz jednorazowe rękawiczki.

(Zarządzenie wewnętrzne Nr 32/2020 Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Słupsku z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie zabezpieczenia i odbioru odpadów komunalnych z miejsc izolacji)

Izolacja – odosobnienie osoby lub grupy osób chorych na chorobę zakaźną albo osoby lub grupy osób podejrzanych o chorobę zakaźną, w celu uniemożliwienia przeniesienia biologicznego czynnika chorobotwórczego na inne osoby. Obowiązkowej izolacji lub izolacji w warunkach domowych podlegają osoby, u których stwierdzono zakażenie wywołane wirusem SARS-CoV-2 lub zachorowanie na chorobę wywołaną wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) lub podejrzenie zakażenia lub zachorowania, wobec których lekarz lub felczer nie zastosował obowiązkowej hospitalizacji

Skip to content