Aktualności

„JUNIOR SPORT” – NABÓR WNIOSKÓW

By 21 kwietnia, 2016 Brak komentarzy

Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej ogłosiła nabór wniosków do projektu „Junior Sport” w ramach programu „Sport Wszystkich Dzieci”.

FRKF zaprasza do składania wniosków aplikacyjnych, zgodnie z regulaminem naboru, wszystkich zainteresowanych i posiadających osobowość prawną: Kluby Sportowe, Stowarzyszenia Kultury Fizycznej, Fundacje zajmujące się sportem oraz Szkoły publiczne i niepubliczne z województw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego.

Nadesłane wstępne deklaracje gotowości przystąpienia do projektu nie oznaczają automatycznego udziału w projekcie.

Do składania zamieszczonych poniżej dokumentów aplikacyjnych zapraszają podmioty, które przesłały wstępne deklaracje, jak i podmioty które nie przesłały takich deklaracji.

Dokumenty aplikacyjne projektu „Junior Sport” są do pobrania ze strony: http://frkf.pl/junior-sport-nabor-wnioskow/

Wydrukowane, wypełnione opieczętowane i podpisane dokumenty należy zeskanować i przesłać w formie elektronicznej do dnia 27 kwietnia 2016 r. na adres: junior.sport@frkf.pl

Zakwalifikowane do projektu podmioty zostaną poinformowane drogą mailową oraz poprzez umieszczenie informacji o wynikach naboru na str. www.frkf.pl.

Skip to content