Aktualności

Komunikat w sprawie bakterii Legionella

By 30 sierpnia, 2023 Brak komentarzy

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku informuje, że sprzyjające warunki pogodowe, ograniczona eksploatacja instalacji wodociągowych, w tym bardzo rozbudowane wewnętrzne systemy wodociągowe i występujące martwe odcinki przewodów, mogą stanowić zagrożenia mikrobiologiczne, które mogą wystąpić w związku z tą sytuacją.

Zagrożenia te dotyczą między innymi występowania bakterii z rodzaju Legionella w wewnętrznych systemach wodociągowych wody ciepłej i zimnej, instalacjach doprowadzających wodę do urządzeń służących do rekreacji wodnej, urządzeniach pełniących funkcje dekoracyjne oraz systemach klimatyzacyjnych. W wyniku „wydłużonego przcstoju/ograniczcnia eksploatacji”, który może trwać tygodnie lub miesiące, w urządzeniach i w wewnętrznych systemach wodociągowych możliwe jest występowanie zmniejszenia przepływu wody lub jej stagnacja, co skutkuje pogorszeniem parametrów fizykochemicznych wody i podwyższonym prawdopodobieństwem występowania oraz namnażania się pałeczek Legionella sp.

Z myślą o zarządzających wewnętrznymi systemami wodnymi i urządzeniami występującymi w budynkach, Zakład Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu Higieny — Państwowego Instytutu Badawczego we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym opracował dokument pl.: Zalecenia dotyczące ponownego otwierania budynków użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego po wydłużonym przestoju lub ograniczonej eksploatacji, w ramach działań zapobiegających zakażeniom bakteriami z rodzaju Legionella, które dostępne są na stronach internetowych NIZP PZII-PIB oraz GIS (w zakładce Woda użytkowa i kranówka).

Zapobieganie zakażeniom bakteriami z rodzaju Legionella – zalecenia dot. ponownego otwierania budynków użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego po wydłużonym przestoju lub ograniczonej eksploatacji

Zawarte w nim wskazówki pomogą zmniejszyć zagrożenie, jakie mogą stanowić występujące w wodzie bakterie Legionella sp. Autorzy wskazali w ww. dokumencie zakres podstawowych działań technicznych dla różnego typu systemów/urządzeń lub ich elementów.

Komunikat_Legionella
Skip to content