Skip to main content
Powszechny Spis Rolny

Konkursu PSR „Kto pierwszy, ten lepszy!”

By 2024-05-15No Comments

Regulamin Konkursu PSR „Kto pierwszy, ten lepszy!”

 

 1. Organizatorem Konkursu PSR „Kto pierwszy, ten lepszy!” (zwanego dalej Konkursem) jest Urząd Statystyczny w Gdańsku (zwany dalej Organizatorem).
 2. Konkurs przeprowadzany jest na podstawie niniejszego dokumentu (zwanego dalej regulaminem).
 3. Konkurs trwa od 29 października do 15 listopada 2020 r., a udział w nim jest bezpłatny.
 4. Konkurs przeznaczony jest dla mieszkańców gmin województwa pomorskiego.
 5. Celem Konkursu jest promocja Powszechnego Spisu Rolnego 2020 oraz zachęcenie rolników do szybkiego spełnienia obowiązku spisowego.
 6. Nagrody otrzyma gmina z każdej kategorii z najwyższym przyrostem wskaźnika kompletności w okresie od 29 października do 15 listopada 2020 r. Kategorie gmin są trzy: gminy z liczbą gospodarstw rolnych powyżej 500, gminy z liczbą gospodarstw od 100 do 499 oraz gminy z liczbą gospodarstw poniżej 100.
 7. Zwycięskie gminy otrzymają drobne upominki, które będą do odbioru w urzędzie gminy przez rolników, którzy się spisali – do wyczerpania puli. Są to m.in. torby składane, ręczniki szybkoschnące, zawieszki zapachowe, saszetki z herbatą, długopisy do ekranów, kamizelki odblaskowe, frisbee, latarki, t-shirty.
 8. Nagrody zostaną przekazane urzędom gmin w terminie uzgodnionym pomiędzy przedstawicielem urzędu gminy a Organizatorem – termin ten zostanie upubliczniony w momencie ogłoszenia wyników w mediach społecznościowych Organizatora oraz na jego stronie internetowej.
 9. We wszystkich sprawach związanych z Konkursem można kontaktować się z Organizatorem, za pośrednictwem poczty elektronicznej: SekretariatUSGDK@stat.gov.pl.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia, przedłużenia lub przerwania konkursu z ważnych przyczyn.
 11. We wszystkich sprawach dotyczących przebiegu konkursu, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem,
  jak i w zakresie interpretacji jego zapisów, głos rozstrzygający należy do Organizatora.