Skip to main content
Aktualności

Konsultacje Rocznego programu współpracy Gminy Dębnica Kaszubska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na 2023

By 24 października, 2023No Comments

Wójt Gminy Dębnica Kaszubska  ogłasza konsultacje  Rocznego programu współpracy Gminy Dębnica Kaszubska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na 2024 rok.

Celem konsultacji jest wyrażenie opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Przedmiotem konsultacji jest  Roczny Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 r. Opinie i uwagi należy przesłać w terminie od dnia 20 października do 10 listopada 2022 r.

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą za pomocą wyrażenia opinii w dostępnej do pobrania ankiecie.

Ogłoszenie o konsultacjach zostanie umieszczone:

  1. na tablicy informacyjnej
  2. na stronie internetowej Urzędu Gminy
  3. w Biuletynie Informacji Publicznej
  4. w mediach społecznościowych

Zarządzenie:

Formularz konsultacji:

Projekt uchwały:

Skip to content