Aktualności

Ogłoszenie o naborze na członków stałej komisji konkursowej opiniującej oferty złożone na realizację zadań publicznych

By 18 stycznia, 2022 Brak komentarzy

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2020, poz. 1057 z późn. zm.), Wójt Gminy Dębnica Kaszubska ogłasza nabór na stałych członków komisji konkursowej, powołanej w celu opiniowania ofert, złożonych w otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych zleconych przez Gminę Dębnica Kaszubska w 2022 r.

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej w celu opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2022r PDF

Skip to content