Skip to main content
Aktualności

Ogłoszenie postępowania zakupowego w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków dla realizacji zadania pn. „Prace remontowe Pałacu w Borzęcinie Gmina Dębnica Kaszubska”

By 2024-06-26No Comments

Ogłoszenie postępowania zakupowego

w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

dla realizacji zadania pn.

„Prace remontowe Pałacu w Borzęcinie Gmina Dębnica Kaszubska”

Informujemy, że w dniu 26.06.2024 r. na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Dębnica Kaszubska http://ug.debnicakaszubska.ibip.pl/public/?id=255145 zostało opublikowane postępowanie zakupowe w ramach Rządowego Programu Ochrony Zabytków.

Przedmiot postępowania:

Przedmiotem zmówienia jest zaprojektowanie (wykonanie dokumentacji projektowej) oraz wykonanie prac remontowych Pałacu w Borzęcinie oraz uzyskanie dokumentów umożliwiających użytkowanie obiektu.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie prac projektowych oraz wykonanie robót budowlanych – remontowych na podstawie opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego załącznik nr 7 do Zaproszenia oraz zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi nr ZND.5183.97.2023.KB z dnia 2.03.2023r. Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Oferty należy składać do dnia 6 sierpnia 2024 r. do godz. 15.00 na adres: Urząd Gminy Dębnica Kaszubska, ul. ks. Antoniego Kani 16a, 76-248 Dębnica Kaszubska

Opis przedmiotu zamówienia, warunki udziału w postępowaniu, zasady złożenia oferty u oraz pozostałe uwarunkowania postępowania zawarto w zaproszeniu do złożenia oferty cenowej w postępowaniu zakupowym dostępne pod adresem:

http://ug.debnicakaszubska.ibip.pl/public/?id=255145

Skip to content