Aktualności

Opracowanie Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk-Ustka na lata 2021-2030

By 8 czerwca, 2021 16 czerwca, 2021 Brak komentarzy

Szanowni Państwo,

Pragnę poinformować, że Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych Delta Partner, ul. Zamkowa 3a/1, 43-400 Cieszyn realizuje zadanie polegające na  opracowaniu Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk – Ustka na lata 2021-2030, w skład którego oprócz Miasta Słupska wchodzą Gmina Miasto Ustka, Powiat Słupski, Gmina Słupsk, Gmina Kobylnica, Gmina Ustka, Gmina Damnica i Gmina Dębnica Kaszubska.

Serdecznie zapraszam Państwa do aktywnego udziału w badaniu opinii mieszkańców na temat kluczowych obszarów, celów i działań planowanych w ramach Strategii z wykorzystaniem technik ilościowych i jakościowych (wywiad internetowy poprzez wypełnienie ankiety w formie elektronicznej lub w wersji papierowej), jak i pogłębionego badania wśród realizatorów zadań Strategii poprzez indywidualne wywiady z interesariuszami realizacji Strategii.
Celem przeprowadzanych badań  będzie stworzenie  diagnozy strategicznej podstawowych uwarunkowań rozwoju w sferze społecznej, gospodarczej i przestrzennej MOF Słupsk-Ustka, która posłuży jako dokument wyjściowy do opracowania Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk – Ustka na lata 2021-2030. Będzie to dokument stanowiący podstawę do wytypowania kluczowych projektów dla rozwoju MOF Słupsk – Ustka, zaplanowanych do ubiegania się o środki UE w nowej perspektywie finansowej.

Zapraszając Państwa do udziału w badaniach informuję, że Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych Delta Partner zapewni anonimowość wszystkich odpowiedzi. Wyniki prezentowane będą w zbiorczych zestawieniach bez ujawniania danych poszczególnych uczestników badania. Szczegółowe informacje na temat realizacji badania można uzyskać kontaktując się z następującymi osobami:

Artur Kubica, tel. +48 783 023 042, mail artur@deltapartner.org.pl

Dawid Zieliński, tel. +48 667 266 149, mail dawid.zielinski@deltapartner.org.pl

Ankiety zostaną udostępnione na stronie: https://ankieta.deltapartner.org.pl/strategia_mof_slupsk-ustka/