Skip to main content
AktualnościProjekty Gminne

Ponad 9 mln zł na gminne inwestycje

By 25 października, 2021No Comments

Ponad 9 mln zł na gminne inwestycje

9 316 194 zł trafi do Gminy Dębnica Kaszubska w ramach rzędowego programu POLSKI ŁAD. Dofinansowane zostaną dwie długo wyczekiwane inwestycje:
– przebudowa drogi w m. Skarszów Górny wraz z siecią kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i deszczowej;
– przebudowa i budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w m. Jamrzyno-Ochodza-Motarzyno i Krzywań.
Dofinansowanie otrzymał również powiat słupski, a jednym z zadań będzie przebudowa ul. Kościelnej i Skarszewskiej w Dębnicy Kaszubskiej.‼
Symboliczny czek podczas spotkania w słupskim ratuszu został przekazany na ręce wójt Iwony Warkockiej przez ministra Piotra Mullera. Wójt zaprosiła ministra na Święto Szkoły w Gogolewie gdzie realizowana jest inwestycja budowy sali gimnastycznej dofinansowana z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu „Sportowa Polska”.
Przebudowa drogi gminnej w m. Skarszów Górny obejmie odcinek ok. 1,4 km. W ramach inwestycji powstanie jednostronny chodnik, wykonane zostaną zjazdy na posesje i pobocza. Wykonane zostanie oświetlenie i oznakowanie drogowe. Projekt przewiduje też zagospodarowanie wód opadowych. Przebudowane zostanie ok. 1,7 km kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z budową studni rewizyjnych i rozprężnych. Zaplanowano także przebudowę ok. 0,5 km sieci wodociągowej z przyłączami oraz studnią wodomierzową.
Wartość inwestycji: 4 085 520 zł
Wkład własny: 204 276 zł
Dofinansowanie: 3 881 244 zł.
Przebudowa i budowa sieci wodno kanalizacyjnej na terenie gminy zostanie podzielona na dwa zadania:
Zadanie I to przebudowa odcinka sieci wodociągowej od studni głębinowych w m. Jamrzyno do zbiornika retencyjnego w m. Motarzyno wraz z przyłączami. Zaplanowano modernizację ujęć wody, przebudowę ok. 4,8km sieci wodociągowej oraz 0,3km przyłączy i budowę studni wodomierzowych.
Zadanie II obejmie budowę i przebudowę sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Krzywań. Przebudowane zostanie ok. 0,4 km sieci kanalizacji sanitarnej i 0,2 km przyłączy. Projekt przewiduje budowę ok. 1,4 km sieci wodociągowej wraz z przyłączami o dł. ok. 0,5km, budowę studni głębinowej, stacji uzdatniania wody i zbiornika retencyjnego.
Wartość inwestycji: 5 721 000 zł
Wkład własny: 286 050 zł
Dofinansowanie: 5 434 950 zł.
Na przebudowę ulic Kościelnej i Skarszewskiej Powiat Słupski uzyskał 5 mln zł dofinansowania. Wkład własny ze środków powiatu i gminy Dębnica Kaszubska wyniesie 250 tys. zł. Inwestycja zakłada przebudowę 1,2 km drogi z poszerzeniem z 5,5 m do 6 m i budową chodników.

Dotacja

Dotacja

Skip to content