Aktualności

Protokół z konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Dębnica Kaszubska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na 2022 rok”

By 19 listopada, 2021 Brak komentarzy

Zgodnie z par. 5 pkt 8 uchwały nr XXIII/163/2012 Rady Gminy Dębnica Kaszubska z dnia 21 listopada 2012 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Dębnica Kaszubska w dziedzinach dotyczących statutowej tych organizacji przedstawia się protokół z konsultacji „Rocznego programu współpracy Gminy Dębnica Kaszubska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na 2022 rok”.

Skip to content