AktualnościWażne ogłoszenia

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dębnica Kaszubska – edycja 2019 i 2020

By 18 listopada, 2020 3 grudnia, 2020 Brak komentarzy
Gdansk

W ramach zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dębnica Kaszubska – edycja 2019 i 2020” zakres prac obejmował:
– demontaż, transport i utylizacja odpadów niebezpiecznych zawierających azbest – z terenu 9 nieruchomości;
– transport i utylizacja – z terenu 30 nieruchomości.

Unieszkodliwiono 75,44 Mg wyrobów zawierających azbest na łączną kwotę 40 544,20 zł z czego: otrzymano dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn.: ,,Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego” – dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Gdańsku na pokrycie wydatków na realizację zadania wynosi – 30 243,00 zł. Pozostałą kwotę, tj. 10 301,20 zł pokrywają uczestnicy ww. Programu.

http://wfos.gdansk.pl/

Skip to content