Aktualności

Wyłożenie do publicznego wglądu Raportu o stanie Gminy Dębnica Kaszubska za 2022 rok.

By 31 maja, 2023 21 czerwca, 2023 Brak komentarzy
Szanowni Państwo,
przedstawiam Państwu Raport o stanie Gminy Dębnica Kaszubska za 2022 rok przygotowany na podstawie art. 28aa znowelizowanej ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Przedmiotowy dokument obejmuje podsumowanie działalności organu wykonawczego, Wójta Gminy Dębnica Kaszubska, w szczególności realizację budżetu, polityk, programów, strategii oraz uchwał Rady Gminy Dębnica Kaszubska.
Zachęcam wszystkich zainteresowanych, a w szczególności mieszkańców Gminy Dębnica Kaszubska, do zapoznania się z Raportem o stanie Gminy Dębnica Kaszubska i wspólnej dyskusji nad dokumentem.

Z wyrazami szacunku

Iwona Warkocka

Wójt Gminy Dębnica Kaszubska

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu Raportu o stanie Gminy Dębnica Kaszubska za 2022 rok:

Zarządzenie – raport o stanie gminy za 2022 rok:

Zarządzenie zmieniające raport o stanie gminy za 2022 rok:

Skip to content