Aktualności

“Wysoce zjadliwa grypa ptaków na terenie Gminy Dębnica Kaszubska”

By 22 grudnia, 2020 Brak komentarzy

Wysoce zjadliwa grypa ptaków (HPAI) na terenie Gminy Dębnica Kaszubska

W związku z wystąpieniem na terenie gminy Kobylnica ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków przekazujemy do zapoznania się Rozporządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 9 grudnia 2020r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu słupskiego, M. Słupsk i bytowskiego, wyznaczające tereny określone jako: obszar zapowietrzony i obszar zagrożony oraz zasady postępowania w gospodarstwach, gdzie utrzymywany jest drób (lub inne ptaki).

Ponadto przypominamy wszystkim hodowcom drobiu o konieczności zachowania szczególnej ostrożności oraz przestrzeganiu zasad bioasekuracji przy obsłudze drobiu, minimalizujących ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa.

W przypadku zaobserwowania objawów klinicznych takich jak: zwiększona śmiertelność, apatia, znaczący spadek pobierania paszy i wody, duszność, wybroczyny, biegunka, nagły spadek nieśności, drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, które mogą wskazywać na zarażenie wirusem grypy ptaków, należy niezwłocznie poinformować powiatowego lekarza weterynarii.

Zalecenia dla drobnotowarowych hodowców drobiu, przemysłowych producentów drobiu, gołębi, zasady ochrony drobiu przed ptasią grypą oraz inne ważne informacje można znaleźć na stronach: · Głównego Inspektoratu Sanitarnego, · Głównego Inspektoratu Weterynarii, · Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

https://www.gov.pl/web/gis/grypa-ptakow

https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/o-grypie-ptakow

Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

Akt Prawny