Aktualności

Zaproszenie na spotkania dotyczące opracowania nowej strategii rozwoju Gminy Dębnica Kaszubska

By 16 listopada, 2021 Brak komentarzy
Wójt Gminy Dębnica Kaszubska zaprasza do udziału w spotkaniach warsztatowych poświęconych opracowaniu nowej Strategii Rozwoju Gminy Dębica Kaszubska na lata 2022 – 2030. W trakcie organizowanych spotkań zostaną przedstawione zasady przygotowania nowej strategii gminy, wnioski z opracowanej diagnozy społeczno – gospodarczej Gminy Dębnica Kaszubska oraz wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród mieszkańców Gminy.
Celem organizowanych spotkań jest wspólne wypracowanie kluczowych kierunków rozwoju strategicznego Gminy Dębnica Kaszubska, a także kluczowych dla rozwoju naszej gminy celów i przedsięwzięć, zaplanowanych do realizacji w okresie 2022–2030.
Miejsce spotkań: Urząd Gminy Dębnica Kaszubska
Harmonogram spotkań:
22.11.2021 r., godz. 10.00-13.00 – spotkanie dla Radnych Gminy i Kierowników Jednostek Gminnych
22.11.2021 r. godz. 14.00-17.00 – spotkanie dla Sołtysów i mieszkańców
24.11.2021 r. godz. 10.00-13.00 – spotkanie dla podmiotów społecznych i gospodarczych
W celu zapewnienia Państwu bezpieczeństwa w trakcie spotkań prosimy, by w miarę możliwość zgłaszać swoją obecność na wybranych spotkaniach do Urzędu Gminy.
Program spotkań obejmuje:
1. Omówienie zasad i metodologii opracowania Strategii Rozwoju Gminy Dębnica Kaszubska na lata 2022 – 2030.
2. Przedstawienie i omówienie wyników opracowanej diagnozy społeczno – gospodarczej oraz wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród mieszkańców Gminy.
3. Dyskusja o mocnych i słabych stronach Gminy, możliwych kierunkach rozwoju, wyzwaniach i potencjalnych działaniach potrzebnych w Gminie Dębnica Kaszubska w okresie nowej strategii 2022 – 2030.
22.11_Radni_kierownicy
22.11_soltysi_mieszkancy
24.11_spol_gosp
Skip to content